SMS PODRŠKA:

Ponedeljak-Nedelja: 8-20h

TEHNIČKA PODRŠKA:

Ponedeljak-Petak: 07-15h

Tel:063/841-82-82

063/33-88-60

RAD SA KLIJENTIMA:

Ponedeljak-Petak: 07-13h

office@parabolanet.com

Računarske mreže

Preduzeće Parabola ima veliko iskustvo u izradi računarskih LAN i bežičnih WLAN mreža.

Mreže se izrađuju koristeći savremena i proverena rešenja koja su prilagođena želji i mogućnostima naručioca. Kod planiranja WiFi računarskih mreža na koje se konektuje više korisnika u isto vreme, potrebno je znati broj potencijalnih online klijenata, pošto se na taj način vrši izbor opreme. Najčešće greške sa kojima se susrećemo na terenu jeste da se koristi neadekvatna WiFi oprema, tj. da se koriste obični (home) routeri za poslovne i zahtevne svrhe. Ti routeri nisu predviđeni za veći broj klijenata u isto vreme, i dolazi do zagušenja i blokade protoka, iako je uplink dovoljnog kapaciteta. U ovakvim situacijama se koriste namenski WiFi routeri koji mogu da opsluže veliki broj klijenata. Ukoliko se planira neka manifestacija ili prostor sa više od 100 potencijalnih korisnika, poželjno je povezati nekoliko takvih routera da se podeli opterećenje.

Bežično povezivanje na veliku daljinu

Ovaj vid povezivanja omogućava umrežavanje dva ili više objekata (npr. izdvojeni pogon, magacin, silos, vikendica...), gde je potrebno prisustvo lokalne računarske mreže za potrebe računovodstva, video nadzora, interneta i sl.

Na lokacije koje se povezuju postavlja se oprema za bežično povezivanje za spoljnu montažu koja se konfiguriše u jednu celinu. Pored pravilnog izbora i konfigurisanja opreme, veoma bitan faktor stabilnosti u radu je pravilna montaža. Oprema mora biti postavljena na taj način da izdrži ekstremne vremenske uslove i da održi optičku vidljivost između dve tačke koje se povezuju, što je bitan uslov za kvalitetno funkcionisanje bežične mreže.

Razvojem solarnih panela, vetrogeneratora i akumulatora, sve češće se povezuju lokacije gde ne postoji strujna infrastuktura (vikendice, magacini i sl.). Bežični uređaji su mali potrošači (oko 10W), i izborom optimalne strujne konfiguracije može se ostvariti stalna veza sa lokacijom gde nema izvora napajanja.