SMS PODRŠKA:

Ponedeljak-Nedelja: 8-20h

TEHNIČKA PODRŠKA:

Ponedeljak-Petak: 07-15h

Tel:063/841-82-82

063/33-88-60

RAD SA KLIJENTIMA:

Ponedeljak-Petak: 07-13h

office@parabolanet.com

Internet

ParabolaNET bežična internet mreža je skup bežičnih čvorišta (baznih stanica) koji su međusobno povezani bežičnim linkovima velikih kapaciteta, preko kojih se internet emituje korisnicima. Bežična tehnologija prenosa podataka je jedna od tehnologija koje se najbrže razvija, tj. kapaciteti prenosa se eksponencijalno uvećavaju. U mreži se koriste isključivo uređaji koji su u svetu priznati brendovi, kao što su Mikrotik i Ubiquiti, što je garant stabilnom i kvalitetnom funkcionisanju celokupne mreže. Klijenti se konektuju na bazne stanice, što za rezultat najčešće ima veoma brzo i jednostavno priključenje na mrežu. Svaki wireless korisnik dobija na revers WiFi router, čime se rešava pitanje WiFi mreže na priključku. Domet WiFi signala na priključku je do 15m.

Do pre par godina, realni maksimalni prenosni wireless kapaciteti su bili do 100Mbps, a danas (2018.) su već na nivou 500Mps+, a za koju godinu će ići iznad 1Gbps. Korisnici koji imaju posebne zahteve, koji odstupaju od standardne ponude koja je objavljena na sajtu, mogu poslati zahtev koji će se razmotriti.


  • može se predati zahtev za simetričan protok;
  • može se predati zahtev za protoke iznad 100Mbps;
  • može se predati zahtev za umrežavanje udaljenih lokacija sa raznim pristupima internetu, da se povežu u jednu celinu.

ParabolaNET ADSL i VDSL mreža koristi prenosnu infrastrukturu Telekoma Srbije, i priključak je dostupan gde postoji PTT priključak Telekoma Srbije. Prenosni kapaciteti tj. realan protok zavisi isključivo od stanja mreže Telekoma. U urbanim područjima Republike Srbije stanje PTT mreže se može smatrati stabilnim, time je i internet veza stabilna. Svaki ADSL korisnik dobija na revers wireless ADSL router, čime se ujedno rešava pitanje WiFi mreže na priključku. Domet WiFi signala kod korisnika je do 15m.


ParabolaNET izvor interneta koristi direktno od uvoznika preko Mađarske, i samim tim se kvalitet razlikuje od ponude većeg dela provajdera u Srbiji.