• Opšti uslovi
    • Uslovi za priključenje
    • Primer uplatnice
novosti parabola wirelless internet
parabolanet temerin novosti


Nameštanje maila za Parabolanet wireless internet parabolanet temerin
Nameštanje maila za Parabolanet.com možete uraditi na sledeći način.

Otvorite mail program i pratite instrukcije:


Od 01.02.2009. morate uključiti i My server requires authentication da bi mogli skidati svoj mail. to radite na sledeći način. Idete na Tools > AccountsObeležite Vaš mail kliknete na PropertiesKliknete na serversI uključite My server requires authentication.Kliknete na Apply pa na Ok izađete iz programa.
To bi bio to. Sad ćete moći skidati svolj e-mail i kada na serveru uključimo istu opciju.
wireless internet parabolanet temerin
© Copyright: www.parabolanet.com
Parabola DOO, Munkači Mihalja 27, Temerin , PIB:104234246 , T.R. 220-91746-43